Om SlankePsykologen

Baggrund

Jeg er uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet og har efterfølgende opnået autorisation fra Socialministeriets Psykolognævn. Mit speciale omhandlede de psykologiske mekanismer i overvægtsbehandling og slankeadfærd herunder spiseforstyrrelser, hvor Binge Eating Disorder (Tvangsspisning), modsat anoreksi og bulimi resulterer i en stigende vægt.

Udover min uddannelse som psykolog har jeg også taget en uddannelse som Marketing Economist (HD) og arbejdede i flere år som erhvervspsykolog i bl.a. Analyseinstitutet TNS Gallup HealthCare og psykologvirksomheden MindResearch. Min funktion var at stå for forbrugeradfærdsanalyser og reklamestrategier for reklamevirksomheder, fødevarevirksomheder og medicinalindustrien både nationalt og internationalt. Det primære fokus var at finde ud af, hvordan kunderne ville forbruge mere (eksempelvis drikke flere sukkerholdige drikke, købe flere færdigretter eller vælge medicinalfirmaets præparat frem for konkurrenternes). Med den baggrund er jeg meget bevidst om de kræfter, der ligger bag reklamer og forbrugerpåvirkninger og den indflydelse som disse har på menneskers forbrugs- og spisevaner.

Har selv været overvægtig

I den periode i mit liv tog jeg meget på i vægt og vejede på et tidspunkt langt over min normal vægt. Under supervision hos en psykologkollega fik jeg en forståelse for de psykologiske mekanismer, der var grundlaget for min overvægt. Hele værdigrundlaget for min jobfunktion var langt fra mine egne værdier. Jeg indså blandt andet, at jeg havde reageret på de indre ubearbejdede konflikter med madmisbrugsadfærd. De indre konflikter blev bearbejdet i et samtaleforløb med en privatpraktiserende psykolog som jeg opsøgte og lige så stille begyndte min trang til mad at aftage samtidig med, at den uforklarlige konstante uro i kroppen forsvandt. Resultatet blev, at kroppen lige så stille aftog med at signalere,at jeg var i ubalance. Lagringen af fedt stoppede og min kropsvægt normaliserede sig af sig selv, uden jeg bevidst styrede ændring af kost eller motionsvaner. Det vigtigste var, at jeg fik et helt andet forhold til mad, fordi jeg ikke længere spiste på uafklarede følelser og det er denne gave jeg ønsker at give videre til mine klienter. Det overbeviste mig om, at min levevej skulle være at tilbyde overvægtsbehandling som slankepsykolog.

Opstart af SlankePsykolog

I 2004 startede jeg SlankePsykolog.dk og SlankePsykologisk klinik op. På daværende tidspunkt var den psykologiske viden omkring overvægt ikke den tungtvejende del i overvægtsbehandlingen, men siden 2004 har den psykologiske forståelse omkring overvægt fået langt mere fokus og jeg har taget aktivt del i udviklingen.

Forebyggelse er det vigtigste i forhold til overvægt og sideløbende med SlankePsykolog virksomheden har jeg derfor igennem 9 år stået for overvægtsforebyggelse og behandling i det offentlige med støtte fra satspuljemidler.

I 2006 blev jeg ansat som projektleder på Kommunens plan mod overvægt for kommunerne Præstø, Langebæk, Møn og Vordingborg i første omgang med fokus på forebyggelse og behandling af børneovervægt. Efter kommunesammenlægningen fortsatte jeg mit arbejde med behandlingstilbud til overvægtige voksne. Et samarbejde mellem jobcenter og afdelingen for Sundhed i den sammenlagte Vordingborg Kommune.

Jeg har hele tiden fokus på at finde og søge støttemidler til psykologisk overvægtsbehandling.

I min behandling har jeg klienten i centrum ift. behandlingsmetode.
Jeg anvender bl.a.:

  • Systemisk og narrativ terapi
  • Kognitiv adfærdsterapi
  • Age Regression (hypnoseterapi)
  • Mindfulness – særlig ved stress tilstand
  • Drømmeanalyse

 
TV2 7/3-2023 – Artikel
TV2 7/2-2023 – Artikel
TV2 7/2-2023 – Artikel
TV2 31/1-2023 – Artikel

iForm 12/1-2023: Artikel

Avisartikler:
Sjællandske 25/11-2011: Avisartikel
Sjællandske 27/12-2010: Avisartikel
Sjællandske 4/1-2011: Avisartikel